Now showing items 1-1 of 1

  • Most na přeložce silnice I/57 přes místní potok 

    Fojtů, Jan
    Tématem práce je bezpečný a hospodárný návrh nosné konstrukce mostu proměnného průřezu v souladu se všemi platnými normami a předpisy. Konstrukce je posouzena dle mezních stavů. Řešení zahrnuje časovou analýzu konstrukce ...