Now showing items 1-1 of 1

  • Strojové porozumění s použitím znalostní báze 

    Daniš, Tomáš
    V tejto práci je skumaná schopnosť používať zdravý rozum v moderných systémoch založených na neurónových sieťach. Zdravým rozumom je myslená schopnosť extrahovať z textu fakty, ktoré nie sú priamo spomenuté, ale implikuje ...