Now showing items 1-2 of 2

  • Letištní terminál 

    Fojtík, Petr
    Práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce letištního terminálu. Řešeny byly dvě varianty. Obě varianty mají stejné rozměry haly, mění se pouze statické působení. Půdorys je ve tvaru části mezikruží. Šířka haly ...
  • Ocelová konstrukce hangáru 

    Plačková, Markéta
    Cílem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce hangáru pro malá letadla. Půdorysné rozměry objektu jsou 37,475 x 48,0 m. Výška konstrukce v nejvyšším bodě je 15,5 m. Objekt se nachází ve Znojmě. Hlavní ...