Now showing items 1-1 of 1

  • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

    Czeczotková, Iveta
    Tato bakalářská práce se zabývá nalezením ideálního způsobu financování nového automobilu pro společnost M&S Elektro Třinec s. r. o. Porovnává různé způsoby pořízení, především úvěr a leasing a hledá variantu, která za ...