Now showing items 1-5 of 5

 • Design kuchyňské váhy 

  Hrubešová, Helena
  Má bakalářská práce je založena na snaze ulehčit a zjednodušit práci v kuchyni. V cíli mého snažení je navrhnout takovou váhu, která má nejmodernější techniku, přesnost a kvalitu. Výhodou tohoto designérského návrhu je ...
 • Design kuchyňské váhy 

  Schlosserová, Magdalena
  Cílem této bakalářské práce je návrh designu kuchyňské váhy. Návrh je vytvořen na základě analýzy historických i současných vážících zařízení s ohledem na estetické, ergonomické a technické požadavky. Navržená kuchyňská ...
 • Design samoobslužné váhy na potraviny 

  Švancarová, Jana
  Předmětem bakalářské práce je navrhnout design samoobslužné váhy na potraviny, které se používají v obchodních centrech. Výsledný návrh by měl splňovat nejen funkční, ale i technologické a estetické požadavky kladené na ...
 • Sběr dat z procesu vážení hotově baleného zboží 

  Chrenka, Eduard
  Práce se zabývá problematikou vážení hotově baleného zboží a řízením procesu balení. V práci je popsán způsob komunikace s váhami a způsob jejich zapojení do komunikační sítě pomocí komunikačních terminálů. Práce popisuje ...
 • System for Autonomous Data Collection from Weighting Sensors 

  Lučanský, Adam
  Cílem bakalářske práce je navrhnout a vytvořit potřebnou elektroniku s plastovým pouzdrem, webovým rozhranim pro nízkonákladové bezdrátové měření váhy včelích úlu. Sledovaním váhy úlu je možné dlohodobě sledovat zdraví ...