Now showing items 1-2 of 2

  • Bytový dům, Letovice 

    Ambrožová, Martina
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu v Letovicích (okres Blansko). Jedná se o částečně podsklepený, samostatně stojící objekt na mírně svažitém terénu. Objekt bytového domu má jedno podzemní podlaží a 4 ...
  • Rodinný dům s provozovnou 

    Řehulková, Jana
    Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací pro rodinný dům s provozovnou cukrárny. Stavba se nachází v obci Hradčany na Moravě na pozemku parcelních čísel 30 a 32. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. ...