Now showing items 1-2 of 2

  • Motor-generátor pro vírovou turbínu 

    Huzlík, Rostislav
    Cílem této dizertační práce je navrhnout motor-generátor pro vírovou turbínu. Vírová turbína je poměrně nový typ turbíny vyvinutý na Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana Energetického ústavu FSI VUT v Brně. Vírová ...
  • Zlepšení energetických parametrů asynchronních strojů malého výkonu 

    Halfar, Tomáš
    Diplomová práce Zlepšení energetických parametrů asynchronních strojů malého výkonu se zabývá problematikou snižování ztrát asynchronních motorů malého výkonu. V první části práce seznamuje s konstrukcí a principem činnosti ...