Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování vtokových vírů 

    Galuška, Jiří
    V diplomové práci jsou shrnuty základní pravidla návrhu čerpacích jímek. Dále byly rozebrány matematické modely vírů a metody k jejich určování a vizualizaci. Následně se autor zaměřil na numerické modelování pomocí CFD ...
  • Simulation of multiphase flow in hydrocyclone 

    Rudolf, Pavel (EDP Sciences, 2013-04-09)
    Multiphase gas-liquid-solid swirling flow within hydrocyclone is simulated. Geometry and boundary conditions are based on Hsiehs 75 mm hydrocyclone. Extensive simulations point that standard mixture model with careful ...