Now showing items 1-20 of 63

 • Analytické metody pro ověření autenticity vína 

  Flegr, Šimon
  Bakalářská práce se zabývá problematikou autenticity vína s důrazem na geografickou autenticitu původu. Teoretická část shrnuje obsah hlavních složek vína v průběhu jeho výroby, známými způsoby falšování parametrů vína, ...
 • Analýza vína pomocí moderních analytických metod 

  Škařupa, Přemysl
  Tato práce je věnována problematice analýzy vína pomocí moderních analytických metod. Tematicky je rozdělena do dvou kapitol. V první části se zabývá chemickým složením vína od hlavních složek až po složky ve stopovém ...
 • Chcu víno! - mobilní aplikace pro komunikaci zákazníka s vinařem 

  Adamec, Martin
  Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android, která propojí především drobné vinaře se zákazníky. V aplikaci si potenciální zákazník zadá oblast hledání a zprávu pro vinaře. Na základě této ...
 • Choroby a vady vína 

  Rychová, Alexandra
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice chorob a vad vína. Cílem práce bylo zpracovat literární rešerši zaměřenou na souhrnný přehled chorob a vad, které se mohou ve víně vyskytnout, popsat jejich původce, mechanismy ...
 • Chromatografické stanovení jednoduchých sacharidů ve vybraných nápojích 

  Jurečková, Zuzana
  Důležitou součástí nápojů jsou jednoduché sacharidy, proto se tato diplomová práce zaměřuje na tuto problematiku. Teoretická část se věnuje popisu vlastností, výrobě, metabolismu a využití jednoduchých sacharidů jako je ...
 • Deformačně napěťová analýza rámu lisu na víno 

  Vaculka, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou rámu lisu na víno. Tento lis je vyroben svépomocí a nebyla k němu doposud provedena žádná analýza tohoto typu. Práce obsahuje jeho detailní rešerši, dále pak obecnou ...
 • Ekologická produkce hroznů a výroba vína 

  Kalábová, Jana
  Teorie bakalářské práce je zaměřena na technologické postupy výroby vína a v současnosti velmi vyspělou produkci vín. Popisuje principy ekologického zemědělství a způsob ekologického pěstování vinné révy. V dalším bodě ...
 • Hroznová šťáva a její využití 

  Drobilová, Marcela
  V bakalářské práci je popsána charakteristika složení vína, vinných hroznů a vinné šťávy jako přírodního produktu s příznivými účinky na zdraví. V bakalářské práci je stručně popsána i technologie zpracování vinných hroznů. ...
 • Identifikace kvasinek z interspecifické odrůdy vinné révy 

  Sadel, Peter
  Cieľom diplomovej práce bolo identifikovať a charakterizovať kvasinky z muštu odrody Hibernal a tiež zbierkové kvasinky využitím metódy RFLP-PCR. Diplomová práca začala teóriou, ktorá sa zaoberala vínom, kvasinkami a ...
 • The importance of higher alcohols and esters for sensory evaluation of rheinriesling and chardonnay wine varieties 

  Valášek, Pavel; Mlček, Jiří; Adámková, Anna; Adámek, Martin (HACCP Consulting, 2018-09-28)
  Pro spotřebitele je jedním z prvních znaků hodnocení vína jeho vůně. Příjemná vůně vína, spojená s následným chutím, si zákazník může dlouho vzpomenout a přiměřeně ocenit. Z tohoto důvodu jsou aromatické vlastnosti vína ...
 • Izolace, identifikace a charakterizace mikroflóry vína a vybraných potravin 

  Šuranská, Hana
  Předložená disertační práce se zabývá mikrobiologií vína a ručně vyráběných sýrů. První část práce je zaměřena na identifikaci kvasinkové mikroflóry izolované z bobulí a moštů během kvasného procesu výroby moravských vín. ...
 • Kombinovaný nápoj na bázi vína a ovocné šťávy 

  Štýblová, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou kombinovaných nápojů na bázi vína a ovocné šťávy. Práce byla rozdělena na část senzorickou a část chemickou. Jako ovocná složka byla zvolena arónie. Pro přípravu nápoje byl použit ...
 • Mikrobiologie vína 

  Valicová, Markéta
  Cílem práce bylo zkoumání množství a složení mikroflóry v průběhu výroby červeného vína. Studie byla provedena ve třech vinařstvích Velkopavlovické vinařské oblasti, které se od sebe liší technologickými kroky. Již v průběhu ...
 • Moderní postupy hodnocení kvalitativních parametrů potravin 

  Tobolková, Blanka
  Předložená práce se zabývá studiem antioxidačních a radikál-zhášejících vlastností a dalších charakteristik vybraných ekologických a konvenčních potravin (vína, špaldové mouky), jako možných markerů vhodných pro jejich ...
 • Monitoring vybraných kovů v komerčních biovínech 

  Bortlová, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá monitoringem vybraných kovů v komerčních biovínech. Cílem práce bylo porovnat prvkové složení biovín s víny, které pocházejí z ostatních agrotechnických produkčních systémů. Pro účely prvkové ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Kršková, Nikola
  Předmětem diplomové práce je návrh vinařství s vinotékou, salonem vín a degustačními prostory. Dále čtyřhvězdičkový hotel pro šedesát osob s restaurací, malým wellness centrem, a to vše samozřejmě s dostatečným technickým ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Pavlica, Tomáš
  Tématem zadání diplomové práce je řešení vinařského hotelu pro vinařství Nikolsburg v Mikulově. Hlavní myšlenkou práce je vytvořit novostavbu hotelu s přidruženou výrobou vína tak, aby přirozeně zapadal do krajiny a co ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO 

  Hostinský, David
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie Moravského vinařského centra v Brně na základě zadání. Cílem bylo vytvoření polyfunkčního objektu, který má sloužit jako centrum vinařství na Jižní Moravě a také ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO 

  Vojtěšek, Jiří
  Město Brno bylo od nepaměti centrem moravského vinařství. Nový návrh vinařského centra reaguje na tuhle skutečnost a reprezentuje majestátnost vinařství ve své plné kráse. Respekt k přírodě, láska k tradici a řádu-milovnost ...
 • Moravské vinařské centrum Brno 

  Sances, Jan
  Předmětem je návrh studie Moravského vinařského centra, které má sloužit jako centrum vinařství na jižní Moravě a také jako kulturní centrum spjaté s vínem a gastronomií. Objekt je situován v řadové zástavbě v Brně na ulici ...