Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza dat z difuzního zobrazování MR 

  Guzmická, Lea
  Táto práca sa zaoberá problematikou difúzneho MRI zobrazovanie. Na túto problematiku nazerá od metód nasnímania až po metódy spracovania pričom sa sústreďuje na voľbu správneho výberu softvéru pre spracovanie difúznych ...
 • Elektromagnetický pohon jednoduchých objektů 

  Kolek, Andrej
  Hlavným cieľom tejto práce je zoznámiť sa s princípom pohybu veľmi malých telies pomocou elektromagnetickej sily. V prvej časti sa zoznámime s teóriou elektromagnetizmu a v druhej časti sa zameriame na už fungujúce zariadenie, ...
 • Elektromagnetický pohon jednoduchých objektů 

  Kolek, Andrej
  Hlavným cieľom tejto práce je zoznámiť sa s princípom pohybu veľmi malých telies pomocou elektromagnetickej sily. V prvej časti sa zoznámime s teóriou elektromagnetizmu a delením coil gunov. V druhej časti sa zameriame na ...
 • Kontinuální měření konduktivity vyráběného měděného vodiče 

  Kozáček, Peter
  Moja práca pojednáva o možnostiach merania vodivosti medeného vodiča. Rozoberám v nej základné spôsoby merania vodivosti a ich možnosti využitia pre kontinuálne meranie. V ďalšej časti práce sa zmeriavam na navrhnutie ...
 • Korekce artefaktů v difuzně vážených obrazech 

  Petrek, Tomáš
  V semestrálnom projekte je popísaný princíp nukleárnej magnetickej rezonancie, ďalej je rozobraná difúzia v NMR a metódy jej merania. Ďalšia časť rozoberá vznik a korekciu artefaktov v NMR a v poslednej časti je urobený ...
 • Využití výpočtového prostředku CIVA pro nedestruktivní metody kontroly komponentů v jaderné energetice 

  Machovič, Daniel
  Cieľom bakalárskej práce je objasniť využitie výpočtového prostriedku CIVA pre nedeštruktívne metódy kontrol komponentov v jadrovej energetike. Teoretická časť bakalárskej práce pojednáva o nedeštruktívnych metódach ...