Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace bioniky při návrhu profilů lopatek vodní turbíny 

  Kaprinay, Zoltán
  Tato bakalářská práce se zabývá aplikací bioniky při návrhu profilů lopatek vírové turbíny. V prvé části jsou vysvětleny základní pojmy bioniky, a jsou popsány různé vynálezy inspirované přírodou jak z minulosti, tak i ...
 • Historie využití vodní síly v lokalitě Lobodice u Kojetína 

  Koutný, Vojtěch
  Energie je hnacím motorem ekonomik států po celém světě, bez jejího využití by nebylo možné dosáhnout tak velkého pokroku vědy a životního standardu. Ovšem, aby mohla být energie využita, musí nejprve vzniknout. Tato práce ...
 • Konstrukční řešení modelu průtočné říční elektrárny 

  Novák, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem kompaktní malé vodní elektrárny, která by spojila vírovou turbínu s unikátním synchronním generátorem a nabídla tak spolehlivé a snadno instalovatelné soustrojí, které by rozšířilo ...
 • Návrh vírové turbiny 

  Šperka, Oldřich
  Cílem této diplomové práce je navrhnout vírovou turbínu v násoskovém uspořádání, která by využila energetický potenciál řeky Úpy u města Jaroměř. Hydraulický návrh oběžného kola byl založen na výpočtu v CFD programu Fluent. ...
 • Studie turbiny s vířivým oběžným kolem 

  Jandourek, Pavel
  Tato práce obsahuje rozdělení vodních turbín.
 • Výpočtová modální analýza oběžného kola vírové turbíny 

  Valo, Lukáš
  Bakalárska práca sa zaoberá výpočtovou modálnou analýzou obežného kolesa vírovej turbíny. Hlavným cieľom bolo určenie vlastných frekvencií a vlastných tvarov obežného kolesa. Analyzovaný bol podrobnejší a zjednodušený model ...