Now showing items 1-2 of 2

  • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

    Maloch, Norbert
    Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému pro vybranou společnost. Práce obsahuje teoretická východiska a analýzu současného stavu. Součástí práce je stanovení požadavků na nový informační systém, ...
  • Výběr informačního systému 

    Matyščák, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá výběrem informačního systému pro nově založenou střední firmu, která se zabývá poskytováním marketingových služeb a aktuálně žádný systém nevyužívá. Primárním cílem je tedy vybrat vhodný ...