Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce, lokalizace a rozpoznání dopravních značek 

    Svoboda, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá lokalizací, detekcí a rozpoznáním dopravních značek. Jsou zde rozebírány možnosti výběru oblastí s pravděpodobným výskytem značek. Dále jsou řešeny vlastnosti různých příznaků se zaměřením ...