Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh na optimální postup při řešení pracovních konfliktů 

  Klvaňa, Martin
  Ve své práci se zabývám tématem pracovních konfliktů. V teoretické části definuji pojem konflikt, jaké jsou druhy konfliktu, příčiny vzniku a možná řešení tohoto typu problému. V praktické části analyzuji danou problematiku ...
 • Návrh na zvýšení efektivity výběrového řízení 

  Doleželová, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o procesu výběrového řízení a zvyšování jeho efektivity. Zabývá se zejména výběrem zaměstnanců na výrobní pozice ve společnosti Lear Corporation Czech Republic s. r. o. Obsahuje analýzu současného ...
 • Návrh změn konceptu personálního řízení ve zvolené společnosti 

  Němcová, Veronika
  Hlavním cílem této diplomové práce je na základě realizované analýzy stávajícího stavu navrhnout žádoucí změny konceptu personálního řízení, které podpoří další úspěšný rozvoji podniku. První část práce je věnovaná teoretickým ...
 • Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v podniku 

  Mikulecká, Tereza
  Diplomová práce se soustředí na oblast řízení lidských zdrojů, vymezuje konkrétní oblasti řízení lidských zdrojů a definuje dílčí činnosti personalisty. První část práce se věnuje teoretickým východiskům, přesněji tedy ...
 • Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v podniku 

  Tvrdý, David
  Diplomová práce je zaměřena na řízení lidských zdrojů. Soustředí se na jednotlivé oblasti personální činnosti a personálního přístupu v podniku. První část práce je soustředěna na teoretická východiska a jejich přesnější ...
 • Právní a daňové aspekty vytváření lidských zdrojů v podniku - srovnání ČR a Anglie 

  Valentová, Petra
  Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat současnou situaci související s právními a některými daňovými aspekty vytváření lidských zdrojů v podniku v kontextu českého a anglického právního prostředí. Pojem „lidských ...
 • Výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku 

  Vorrethová, Eva
  Cílem práce je zanalyzovat proces výběru zaměstnanců a proces jejich adaptace ve vybrané společnosti. Dílčím cílem analýzy je zjistit, proč odcházejí zaměstnanci ze společnosti. Dále se budu zabývat výzkumem, kde budu ...