Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh výběrového řízení ve společnosti H&M, s.r.o. 

    Smolíková, Iveta
    Cílem bakalářské práce je analýza a návrhy doporučení v oblasti výběrového řízení zaměstnanců a jejich následná adaptace, tak aby podporovali kvalitu služeb poskytované firmou H&M s.r.o. V teoretické části práce jsou ...
  • Zefektivnění výběrového řízení ve společnosti PRG-Schultz ČR, s.r.o. 

    Mácová, Romana
    Cílem práce je analýza a návrh doporučení v oblasti výběrového řízení zaměstnanců tak, aby podporovali kvalitu služeb poskytovaných firmou PRG-Schultz ČR, s.r.o. Teoretická část obsahuje přehled a zpracování příslušných ...