Now showing items 1-2 of 2

  • Minimalizace rizik výbuchu v lakovnách 

    Lužný, Jan
    Tato bakalářská práce pojednává o podmínkách výbuchu, prostorech s nebezpečím výbuchu a jejich dělení na jednotlivé zóny. Dále je zaměřena na možnosti minimalizace rizik výbuchu s ohledem na lakovny pomocí primární, ...
  • Použití optických vláken v prostředí s nebezpečím výbuchu 

    Mafka, Martin
    Hlavním cílem této semestrální práce bylo ukázat problematiku použití optických sítí ve výbušném prostředí. Práce je rozdělena do několika základních tématických oblastí, v kterých si popíšeme dělení prostředí podle hrozby ...