Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza dopadu tzv. daňové reformy na podnikatele FO 

  Tydlačková, Pavlína
  Bakalářská práce pojednává o daňových změnách týkající se podnikatelů FO, které souvisí s reformou veřejných financí. Obsahuje návody, postupy, praktické příklady a potřebné informace k pochopení změn a sestavení správného ...
 • Finanční vyhodnocení zakázky v kontextu stavebního podniku 

  Kohútová, Linda
  Diplomová práce je zaměřena na finanční řízení stavební zakázky. V první částí diplomové práce je řešené finanční řízení, finanční analýza a jejich možnosti řízení. Praktická část řeší finanční plány, hospodářské výsledky ...
 • Likvidita stavebního podniku 

  Kohútová, Linda
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast likvidity ve stavebním podniku. V první části bakalářské práce je řešená teorie platby-schopnosti podniku a její možnosti řízení. Praktická část řeší finanční plány a hospodářské ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce Horní Maršov 

  Krudenc, Miloš
  Bakalářská práce pojednává o návrzích na celkové zlepšení rozpočtu obce Horní Maršov ve vztahu k příjmovým a výdajovým či nákladovým položkám, celkovému hospodařením obce, jejímu postavení a pravomocem. Cílem práce je ...
 • Přechod z daňové evidence na účetnictví 

  Nguyenová, Žaneta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou přechodu z daňové evidence na účetnictví. V první části jsou popsána teoretická východiska a základní právní úprava. V druhé části je vysvětlen postup přechodu z daňové evidence na ...
 • Rezervační a výdejní systém přípravků pro kalibraci mikroskopů 

  Slahučka, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním informačného systému pre výdaj a rezerváciu prípravkov a nadväznosťou na ďalšie procesy s tým súvisiace. Procesy sú popísane v úvodnej kapitole a ...
 • Zaměstnanecké benefity 

  Lohniská, Aneta
  Bakalářská práce se zaměřuje na teoretickou oblast zaměstnaneckých benefitů a praktické užití v konkrétní firmě. Cílem je vyhodnotit daňové zatížení firmy a spokojenost zaměstnanců s nabídkou zaměstnaneckých výhod. Následně ...