Now showing items 1-11 of 11

 • Aplikace vstřikovacího systému s tlakovým zásobníkem na vznětový motor 

  Šiška, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá zástavbou nejmodernějšího vstřikovacího systému Common-Rail na čtyřválcový traktorový vznětový motor. Následující aplikace je přestavbou ze zastaralého systému s řadovými vstřikovacími čerpadly. ...
 • Emisní normy EURO 6 

  Velešík, Aleš
  Tato práce je zaměřena na přiblížení problematiky emisní normy EURO 6. Nachází se zde obecný popis jednotlivých zkoušek, které musí výrobce absolvovat a úspěšně splnit, aby mohl vyrábět automobily na této emisní úrovni. ...
 • Evropská emisní legislativa 

  Rytina, Matěj
  Cílem bakalářské práce bylo pojednat o výfukových emisích a jejich škodlivosti, stručně shrnout problematiku emisních norem, a hlavně shrnout dosavadní dění kolem aféry „Dieselgate“, jakožto velmi medializované a propírané ...
 • Metodika měření škodlivin ve výfukových plynech osobních automobilů a jejich hodnocení dle norem EURO 

  Jantač, František
  Cílem bakalářské práce je seznámení s metodikou měření a následné vyhodnocení produkce škodlivin ve výfukových plynech u osobních automobilů dle norem EURO. Úvodní část práce se zabývá jednotlivými škodlivinami ve výfukových ...
 • Možnosti využití odpadního tepla výfukových plynů spalovacích motorů 

  Křivák, Petr
  Zvyšující se nároky na automobilovou dopravu kvůli snížení dopadu na životní prostředí a spotřeby fosilních paliv, vedly ke snaze zvýšení účinnosti spalovacího procesu a automobilu jako celku. Jednou z možností jak tohoto ...
 • Plnění emisních norem u traktorových motorů 

  Jelínek, Petr
  V této bakalářské práci se pojednává o současných emisních normách, které stěžují výrobcům traktorů vývoj nových motorů a o technologiích, které účinně snižují škodlivé látky ve výfukových plynech a jednotlivých výrobcích ...
 • Sací kanály Wankelova motoru 

  Smělý, Jiří
  Tématem diplomové práce je návrh sacího kanálu přeplňovaného motoru Mazda 13B-T s krouživým pohybem pístu Wankelova typu se zaměřením na možné úpravy vedoucí ke zvýšení výkonových parametrů. Hlavním cílem práce je návrh ...
 • Systémy automobilní diagnostiky 

  Bůžek, Václav
  Práce přináší přehled o současném stavu automobilní diagnostiky. Zaměřuje se na principy vnitřní i vnější diagnostiky a objasňuje čtenáři používané normy. Dále přibližuje základní používané palubní diagnostické systémy, ...
 • Systémy pro snižování množství oxidů dusíku ve výfukových plynech 

  Drábik, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou znižovania množstva emisií oxidov dusíka vo výfukových plynoch a vysvetľuje princípy ich redukcie. Hlavným cieľom práce je analýza a popis systémov, ktoré sú určené na znižovanie ...
 • Technologie selektivní katalytické redukce 

  Kudlík, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií selektivní katalytické redukce. Technologie vznikla v důsledku zavádění přísných emisních limitů, kterých výrobci pomocí této technologie dosahují. První část práce je zaměřena ...
 • Využití výfukových plynů spalovacích motorů pro zlepšení vlastností motoru 

  Fusek, Petr
  Tato bakalářská práce obsahuje souhrn informací, týkající se problematiky využití výfukových plynů spalovacích motorů. Popisuje využití kinetické energie a tepelné energie výfukových plynů, která je odváděna ze spalovacího ...