Now showing items 1-8 of 8

 • Digitalizace výfukového potrubí 

  Janečka, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi a praktickým využitím 3D skenovacích systémů pro strojírenství. Práce obsahuje základní rozdělení zařízení sloužící k 3D digitalizaci a jejich základní vlastnosti. Cílem této práce ...
 • Konstrukční řešení a směry technického vývoje vozidel Formule Student 

  Adámek, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá historií a vývojem a především současnými trendy soutežesoutěže Formula Student/SAE. Větší část práce je věnována komplexnímu shrnutí konstrukčních řešení vozidel a konstrukčních celků ...
 • Návrh výfukového potrubí formule Dragon 3 

  Brezanský, Vít
  Cílem práce je návrh výfukového potrubí pro vůz kategorie Formula Student, konkrétně formuli Dragon 3. Konstrukční parametry se řídí požadavky na dosažení vysokého výkonu motoru a zároveň musí splňovat určitá omezení daná ...
 • Sací a výfukové potrubí motoru pro nákladní automobil 

  Koksa, David
  Diplomová práce se zabývá sestavením termodynamického modelu vznětového motoru pro nákladní automobil. Po vytvoření modelu jsou na základě simulací navrženy nové sací a výfukové potrubí. Navržené varianty potrubí jsou ...
 • Sací a výfukové potrubí motoru V8 

  Šimíček, Petr
  Práce je zaměřena na návrh sacího a výfukového potrubí pro motor V8. Úvod práce je zaměřen na popis konstrukce sacích a výfukových potrubí pro zadaný motor. Další část práce se zabývá sestavením termodynamického modelu ...
 • Vliv výfukového potrubí na vnější otáčkovou charakteristiku motocyklového čtyřdobého motoru 

  Nádvorník, David
  Obsahem této bakalářské práce je shrnutí poznatků o výfukovém potrubí motocyklu a jeho vlivu na výkon a točivý moment motoru. Dále se práce zaměřuje na přídavné systémy výfukových potrubí napomáhajících k optimalizaci ...
 • Výfukové potrubí motoru formule Student 

  Bartoš, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukci výfukového potrubí a tlumiče výfuku pro vůz Formula Student. K pohonu vozu slouží jednoválcový atmosférický zážehový motor Husaberg FE 570. Výfuková soustava je koncipována tak aby ...
 • Zvýšení výkonových parametrů motoru AR67203 

  Smilek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá přeplňováním zážehových spalovacích motorů a vlivy konstrukčních řešení na konečný výkon. Hlavním cílem této práce je navrhnout vhodné úpravy motoru AR67203 ve voze Alfa Romeo 155Q4 tak, aby dosáhl ...