Now showing items 1-18 of 18

 • Laboratorní návrh reproduktorové soustavy 

  Šulc, Martin
  Tato práce se venuje návrhu reproduktorových soustav pomocí volne dostupných pocítacových programu. Cílem této práce je vytvorení zadání laboratorní úlohy na téma Návrh reproduktorových soustav pomocí pocítacových programu. ...
 • Návrh modernizace železniční stanice Polička 

  Zvejška, Ivo
  Cílem diplomové práce je návrh rekonstrukce železniční stanice Polička, tak aby splňovala podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. V té souvislosti bylo nutno navrhnout nástupiště s výškou nástupní ...
 • Návrh modernizace železniční stanice Valašské Meziříčí 

  Málek, Jiří
  Tématem diplomové práce je návrh modernizace železniční stanice Valašské Meziříčí. Práce zahrnuje rekonstrukci obou zhlaví a konstrukční uspořádání nástupišť pro bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ...
 • Návrh propojení pardubické spojky a trati Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. v Havlíčkově Brodě 

  Dohnal, Michal
  Cílem diplomové práce je návrh nového propojení tzv. pardubické spojky a trati Brno hl. n. - Kutná Hora hl. n. v Havlíčkově Brodě, které umožní bezúvraťovou jízdu Brno - Havlíčkův Brod - Jihlava a zpět.
 • Návrh rekonstrukce železničních stanic Ždírec nad Doubravou a Hlinsko v Čechách 

  Fabiánová, Lucie
  Cílem diplomové práce je návrh rekonstrukce žst. Ždírec nad Doubravou a žst. Hlinsko v Čechách, tak aby umožňovala přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vyřešení a úprava kolejiště (zekonstrukce ...
 • Návrh rekonstrukce žst. Krahulov 

  Tumpach, Jan
  Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Krahulov tak, aby umožňovala přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V souvislosti se změnou nástupišť byla vyřešena úprava kolejiště a odvodnění ...
 • Nízkofrekvenční reprosoustava s ozvučnicí z alternativních materiálů 

  Hüttl, Ondřej
  Náplní této diplomové práce je především rozbor a popis materiálů použitelných pro výrobu ozvučnic a návrh konkrétní nízkofrekvenční reprosoustavy s ozvučnicí z umělého kamene. Pro vysvětlení funkce jsou popsány elektroakustické ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Lipová Lázně 

  Kopecká, Denisa
  Diplomová práce se zabýva rekonstrukcí železniční stanice Lipová Lázně. Hlavním cílem je návrh nových nástupišť vyhovující pro přístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace a platným normám. Dalším cílem je zvyšení ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Trutnov hl.n 

  Král, Vladimír
  Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Trutnov hlavní nádraží z hlediska vyhovění stávajícího provozu a především s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Bylo tedy nutné navrhnout ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Uničov 

  Šafář, Zdeněk
  Práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční stanice Uničov. Cílem bylo vytvořit řešení, které bude co nejlépe vyhovovat potřebám budoucího provozu a především potřebám cestujících. Záměrem bylo řešit vše v souladu se ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Veselí nad Moravou 

  Klar, Vít
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční stanice Veselí nad Moravou. Součástí přestavby bude obnova železničního svršku a spodku včetně systému odvodnění a renovace nástupišť pro umožnění přístupu osob s ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Vsetín 

  Maixner, Pavel
  Cílem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Vsetín tak, aby vyhovovala současnému provozu a požadavkům pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Jsou navržena dvě ostrovní oboustranná ...
 • Rekonstrukce žs. Bystřice pod Hostýnem 

  Švanda, Tomáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Bystřice pod Hostýnem tak, aby vyhovovala současnému a výhledovému provozu. Hlavním úkolem rekonstrukce je vložení nástupišť splňujících požadavky pro osoby ...
 • Rekonstrukce žst. Moravské Bránice a Rakšice 

  Barthalos, Csaba
  Tématem diplomové práce je studie rekonstrukce železniční stanice Moravské Bránice a železniční stanice Rakšice, za účelem vložení nových nástupišť, podle platné legislativy. V železniční stanici Moravské Bránice bylo třeba ...
 • Rekonstrukce žst. Studenec 

  Vlachová, Dominika
  Cílem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Studenec tak, aby vyhovovala současnému a výhledovému provozu. Hlavním účelem rekonstrukce je zvýšení traťové rychlosti. Rekonstrukce zohledňuje požadavky ...
 • Studie modernizace železničního uzlu Žilina 

  Mastilová, Hana
  Cílem diplomové práce je studie modernizace železničního uzlu Žilina. Ve stanici dochází k úpravě osobního nádraží, redukci odstavného kolejiště a zrušení třídicího nádraží. V práci je navrženo nové vedení průjezdných ...
 • Studie rekonstrukce železniční stanice Litice nad Orlicí 

  Šmíd, Jaroslav
  Cílem práce je navrhnout úpravu stanice Litice nad Orlicí, aby vyhovovala platné legislativě v oblasti přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Je požadováno nástupiště délky 150 m, alespoň dvě dopravní ...
 • Studie rekonstrukce žst. Letovice 

  Dorko, Patrik
  Předmětem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Letovice pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Práce se dále zabývá úpravou železničního svršku a spodku včetně systému odvodnění ...