Now showing items 1-5 of 5

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Maléř, Antonín
  Cílem této práce je zhodnotit současnou finanční situaci vybraného podniku na základě vybraných metod finanční analýzy a navrhnout opatření, která by mohla finanční situaci zlepšit.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Beneš, Marek
  Bakalářská práce hodnotí finanční zdraví společnosti Autosalon, a.s., v období let 2005 až 2007 na základě vybraných metod finanční analýzy. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. V části teoretické jsou vysvětleny ...
 • Podnikatelský plán obchodu se sportovními potřebami 

  Škaloud, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu, jehož předmětem je založení společnosti MS SPORT, s. r. o., která budu provozovat obchod se sportovními potřebami, s oblečením a se servisem lyží a snowboardů. ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod 

  Bolf, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomických ukazatelů společnosti PAPco s.r.o. s využitím statistických metod, na jejichž základě poté hodnotí finanční situaci společnosti a dále budou na základě těchto výsledků ...
 • Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů 

  Švestka, Milan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením softwarové aplikace pro společnost XYZ, sloužící ke zhodnocení situace společnosti za pomocí vybraných finančních ukazatelů a statistických metod. Ke zhodnocení jsou využívány finanční ...