Now showing items 1-11 of 11

 • Pásový dopravník na slévárenský písek 

  Vaňous, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového dopravníku pro přepravu slévárenského písku s dopravním výkonem 70 t/hod. Práce obsahuje funkční výpočet podle normy ČSN ISO 5048. Dále je navržen pohon dopravníku, ...
 • Pásový podavač 

  Mikulecký, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového podavače pro kontinuální dávkování drceného kameniva s požadovaným dopravním výkonem 100 t/hod, podávací vzdálenost je 3 m. Práce obsahuje funkční výpočet a ...
 • Pásový vodorovný dopravník 

  Zeman, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro zadaný materiál a dopravní výkon. Funkční výpočet je proveden dle normy ČSN ISO 5048, která stanovuje hlavní rozměry a návrh pohonu. Se znalostí předmětu ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci motorů pro malou mechanizaci 

  Kresta, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem a přehledem současného stavu a vývoje motorů určených pro malou mechanizaci značky Honda. Dále se v práci nahlíží na základní technické parametry, provozní odlišnosti a různé druhy ...
 • Spirální šnekový dopravník 

  Bednář, Jiří
  Obsahem této bakalářské práce je návrh konstrukčního řešení spirálního šnekového dopravníku sloužícího pro dopravu pšenice ze zásobníku do mlecího zařízení. V úvodu je popsána teoretická část šnekových dopravníků, spirálních ...
 • Studie elektrického invalidního vozíku 

  Filipec, Petr
  Tato práce se zabývá rešeršní studií elektrického invalidního vozíku a vlastním návrhem pro jeho vylepšení. Na začátku je popsána základní charakteristika elektrického invalidního vozíku. Práce pokračuje rešeršní studií ...
 • Studie typových řad rypadel nad 10 tun 

  Urban, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je rozbor zabývající se přehledem současných stavebních mobilních strojů – rypadel, který obsahuje technické, provozní a ekonomické parametry typových rypadel hmotnosti od 10 do 20 tun, a to ...
 • Šnekový dopravník 

  Tvrdík, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhovým výpočtem hlavních částí šnekového dopravníku pro vápenný hydrát, návrhem pohonu a pevnostní kontrolou funkčních částí. Konstrukční řešení se zaobírá uložením ložisek, bezpečností ...
 • Šnekový dopravník 

  Bláha, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhovým výpočtem a konstrukčním řešením vodorovného šnekového dopravníku pro vápenný hydrát, práce je rozdělena do části výkresové a textové, provedl jsem návrh pohonu, vyřešil uložení ...
 • Šnekový dopravník cementu 

  Weingärtner, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukčním řešení šnekového dopravníku cementu. Je zde proveden návrhový výpočet hlavních částí dopravníku, návrh pohonné soustavy, pevnostní kontrola funkčních částí, problematika tepelné ...
 • Šnekový dopravníku drobného kameniva 

  Kopuletý, Milan
  Cílem práce je konstrukční zpracování šnekového dopravníku dle zadání.Konstrukčním zpracováním je myšlen výpočet jeho hlavních části a vytvoření jeho výkresové dokumentace.Hlavními částmi šnekového dopravníku jsou ...