Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení topného faktoru tepelných čerpadel 

    Kostka, Vladimír
    Diplomová práca sa zaoberá experimentálnymi postupmi hodnotenia výkonových parametrov, výkonových čísel tepelných čerpadiel COP, SCOP (z anglického „coefficient of perfomance“, „seasonal coefficient of perfomance“, česky ...