Now showing items 1-5 of 5

 • Analyzátor průběhu proudu výkonovou LED 

  Ryba, Ivan
  Práce se zabývá vlastnostmi LED s důrazem na specifické vlastnosti výkonových LED. Hodnotí možnosti měření proudu procházejícího vysoce svítivou LED pro potřeby konstrukce přístroje pro analýzu tohoto proudu při použití ...
 • LED světlo s nastavitelným spektrem vyzařování pro chovatelské a pěstitelské účely. 

  Satora, Ondřej
  Tématem mé diplomové práce je návrh systému LED osvětlení pro chovatelské a pěstitelské účely jako náhrady za klasické vysokotlaké sodíkové výbojky a ostatní zdroje světla používané v současnosti. Celý systém osvětlení ...
 • Měření otáček stroboskopem 

  Hortai, František
  Bakalářská práce se zabývá návrhem měřícího přístroje otáček, který využívá stroboskopický jev. V první části mé práci jsem prostudoval řešení problematiky měření otáček. Následně jsem napsal princip stroboskopického jevu. ...
 • Řízení klimatických vlastností pěstebního boxu 

  Haring, Filip
  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou elektronického riadiaceho systému, ktorý je určený pre riadenie klimatických podmienok v špeciálnom pestovateľskom boxe. Namerané veličiny sa následne zobrazujú na grafickom LCD ...
 • Světelný paralyzér 

  Rehák, Ondrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou vplyvu silných svetelných výbojov na človeka. Obsah práce zahŕňa popis ľudského zraku a reakcie ľudského zraku na intenzívne záblesky a následné využitie týchto poznatkov na ...