Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza dlouhodobých elektrokardiografických záznamů 

  Vojtíšek, Jiří
  Tato práce se zabývá analýzou dlouhodobého záznamu EKG pomocí zobrazení variability srdečního rytmu. Práce také popisuje anatomii a elektrofyziologii srdce a vzniku průběh EKG křivky. K získání výkonového spektra, kterým ...
 • Analýza variability srdečního rytmu 

  Peterek, Jan
  Úkolem této bakalářské práce je popsat a realizovat vybrané metody pro odhad výkonového spektra z variability srdečního rytmu. Byly vypracovány dvě metody, které jsou v závěru práce navzájem srovnány. Práce se skládá z ...
 • Digitální modelovaní zvuku orchestru 

  Puczok, Daniel
  Tato diplomová práce je úvodem do problematiky simulování zvuku hudebních nástrojů a celého orchestru. Jsou zde uvedeny základní fyzikální charakteristiky potřebné k simulování těchto zdrojů zvuku. Podrobně se v této práci ...
 • Soubor úloh pro kurs Sběr, analýza a zpracování dat 

  Kornfeil, Vojtěch
  Tato práce si klade za cíl provedení návrhu zadání úloh pro uvedený kurs a návrhu a zpracování automatizovaného systému hodnocení. Těžištěm práce jsou diskuze a vzorová vypracování možných zadání jednotlivých úloh a ...