Now showing items 1-3 of 3

 • Asynchronní dynamometr - výkonový měnič 

  Vetiška, Vojtěch
  Tato práce se zabývá výkonovým měničem pro asynchronní dynamometr. Seznámíme se v ní s nároky kladenými na spínací tranzistory a budiče. Poté probereme princip a zapojení trojfázových frekvenčních měničů a aktivních ...
 • Simulace přímého pohonu větrné turbíny s výkonem 660kW. 

  Hála, Jiří
  V tomto projektu jsou popsány základy problematiky větrných elektráren. V první řadě práce zmiňuje ekomonické aspekty, vývoj větrné energetiky v minulosti a pravděpodobný vývoj v příští generaci, stavbu a možné topologie ...
 • Uplatnění programu SOLIDWORKS Flow Simulation pro chlazení výkonového měniče 

  Matoušek, Patrik
  Práce se zabývá problematikou chlazení výkonových měničů, popisuje dispozici, rozložení a původ tepelných ztát v měniči M50, výrobce ELCOM a.s. Dále popisuje postup při modelování 3D CAD modelu měniče v programu Solidworks. ...