Now showing items 1-20 of 25

 • Kování podlouhlých výkovků 

  Chudý, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh technologického postupu výroby páky řízení předních kol zemědělského stroje. Materiálem součásti je nelegovaná ocel 12 060. Součástí práce je literární studie zaměřená na kování. ...
 • Kování těla střely 

  Frydrych, Jan
  Práce předkládá návrh technologie výroby těla dělostřeleckého granátu – tlustostěnného dílce z nelegované oceli 11 503. Na základě rešerše problematiky zápustkového kování a vyhotovených výpočtů byl navržen postup kování ...
 • Kování „pojistky svorníku“ 

  Frýdl, Pavel
  Pro výrobu pojistky svorníku byla zvolena technologie zápustkového kování. Pojistka je vyráběna z oceli 11375 v sérii 2700 ks ročně. S využitím literární studie a praktických poznatků byl vypracován technologický postup ...
 • Návrh technologie součásti alternátoru 

  Pokladník, Robert
  Diplomová práce se zabývá návrhem technologie pólové hvězdice alternátoru. Technologie je koncipována tak, aby bylo dosaženo nízkých nákladů na výrobu. Cílem práce je zamezit odlivu výrobních zakázek do zemí s levnou ...
 • Návrh výroby náboje kola 

  Šidlák, Filip
  Práce se zabývá návrhem výroby náboje kola pro automobilový průmysl z oceli C45. Po zhodnocení vhodných technologií bylo zvoleno zápustkové kování na mechanickém lise. Na základě rozboru technologičnosti byl upraven tvar ...
 • Přesné kování 

  Berka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií přesného kování. V práci je uvedeno základní rozdělení kování podle charakteru toku materiálu a jeho postup. Po úvodní části se tato práce zabývá rozborem metod zápustkového ...
 • Technologie zápustkového kování držáku blatníku 

  Ondráček, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o problematice zápustkového kování. Je zde zpracována podrobná literární studie, ve které jsou podklady pro vypracování zadané součásti – držáku blatníku. Jsou zde uvedeny možnosti dělení výchozího ...
 • Technologie zápustkového kování hřídele 

  Vaško, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu technologie výroby rotační součásti hřídele pomocí zápustkového kování. Jedná se o technologii objemového tváření na svislých kovacích lisech. V práci jsou podrobně rozpracovány ...
 • Výroba dolního tělesa objemovým tvářením 

  Kaděra, Jakub
  Tato diplomová práce, která je vypracovaná v rámci navazujícího magisterského studia oboru strojírenská technologie a průmyslový management (2303T005) předkládá návrh technologie výroby dolního tělesa objemovým tvářením a ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Špaček, Antonín
  Diplomová práce řeší návrh technologie výroby držáku z nízkolegované oceli 14 220.0, zhotoveného objemovým tvářením. Návrh vychází z velikosti série, která obsahuje 100 000 kusů za rok. V literární studii jsou shrnuty ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Šimon, Miroslav
  Cílem diplomové práce bylo navržení nejvýhodnějšího technologického postupu výroby zadané součásti objemovým tvářením. Práce obsahuje literární studii, která je zdrojem informací pro samotné řešení. Cílem diplomové práce ...
 • Výroba nosiče tvářením 

  Pluskal, Martin
  Projekt, vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2326 předkládá návrh technologie výroby výkovku nosiče z oceli 14 220. Na základě literární studie problematiky objemového tváření kovů za tepla byla navržena výroba ...
 • Výroba opěry objemovým tvářením 

  Pfeifer, František
  PFEIFER František: Výroba opěry objemovým tvářením. Závěrečný projekt magisterského studia, 5. roč., ak.rok. 2008/2009, FSI VUT v Brně, ústav strojírenské technologie, odbor obrábění, květen 2009, str. 94, obr. 37, tab. 3 ...
 • Výroba opěry tvářením 

  Palán, Robert
  PALÁN Robert. Výroba opěry tvářením. Diplomová práce magisterského studia, Strojní inženýrství, Obor M2307 Strojírenská technologie, Specializace 02 Tváření, svařování, 2. stupeň, 2. ročník, šk. rok. 2007/2008. FSI VUT v ...
 • Výroba ozubeného pastorku 

  Svozilová, Lucie
  Bakalářská práce uvádí návrh technologického postupu výroby kuželového ozubeného kola, jehož polotovarem je ocelová tyč materiálu 12 050. Na základě literární studie a následných výpočtů je navrženo tříoperační kování v ...
 • Výroba řetězového kola 

  Haltmar, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem výroby řetězového kola zápustkovým kováním. Kolo je vyrobeno z oceli jakosti C45 a je součástí převodového ústrojí stavebního stroje. Na základě požadovaných mechanických vlastností ...
 • Výroba tělesa držáku objemovým tvářením 

  Tichý, Pavel
  TICHÝ Pavel: Výroba tělesa držáku objemovým tvářením. Závěrečný projekt magisterského studia, 5.roč., ak.rok.2008/2009, FSI VUT v Brně, ústav strojírenské technologie, odbor obrábění, květen 2009, 80 str., 9 příloh. Závěrečný ...
 • Výroba tělesa nosiče objemovým tvářením 

  Kozáková, Olga
  Cílem této práce je tvorba literární studie z problematiky objemového tváření, konkrétně kování. Na základě této studie vypracovat optimální technologické řešení výroby zadané součásti – tělesa nosiče. Technologické řešení ...
 • Výroba vnitřního kola objemovým tvářením 

  Šimon, Miroslav
  Cílem bakalářské práce bylo navržení nejvýhodnější technologie výroby zadané součástí objemovým tvářením. Práce obsahuje literární studii, která je zdrojem informací pro samotné řešení. Další důležitou částí je celkový ...
 • Zápustkové kování náboje kola 

  Leidorf, Michal
  V bakalářské práci je zpracována literární studie k tématu kování. Dále je zpracován návrh technologie zadaného ocelového ozubeného kola č. v.: BP-3-2009-001. Vzhledem k předpokládané velké sériovosti 150 000 kusů/rok je ...