Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a posouzení ŽB skeletu 

    Hečková, Beata
    Diplomová práce se zabývá návrh vybraných částí monolitického železobetonového objektu. Statický výpočet obsahuje posouzení stropní desky na lokálních podporách, výpočet sloupů, trámu, schodiště a základové patky. Objekt ...