Now showing items 1-7 of 7

 • Moderní technologické prvky pro trubkové výměníky tepla 

  Plánková, Tereza
  Cílem této diplomové práce je seznámení se s moderními technologickými prvky používanými v současnosti u trubkových výměníků tepla se svazkem trubek v plášti v trubkovém a mezitrubkovém prostoru, provedení tepelně-hydraulického ...
 • Odloučení dopravního vzduchu surovinové moučky 

  Brzobohatý, Lukáš
  Práce je zaměřena na provedení technicko - ekonomické analýzy vlivu odloučení dopravního množství vzduchu surovinové moučky na ekonomiku výroby slínku resp. cementu v konkrétní cementářské výrobě. Analýza je provedena na ...
 • Řešení inverzních úloh v oblasti výměníků hmoty a tepla 

  Kůdelová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá dynamickým chováním výměníků tepla, které je popsáno systémem diferenciálních rovnic. V této souvislosti obsahuje obecné informace o nezbytném teoretickém základu týkající se především přenosu ...
 • Řešení inverzních úloh v oblasti výměníků hmoty a tepla 

  Kůdelová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickým chováním výměníků tepla, které je popsáno systémem diferenciálních rovnic. V této souvislosti obsahuje obecné informace o přenosu tepla, výměnících tepla a jejich uspořádání. Hlavním ...
 • Solární systém 

  Tuhovčák, Ján
  Bakalářská práce opisuje problematiku solárních systémů pro ohřev užitkové vody (TUV), detailně probírá podmínky využití solárního systému, jeho výhody a nevýhody. Součásti práce je i podrobnější rozbor hlavních prvků ...
 • Vyhodnocování a modelování zanášivého procesu ve výměníku tepla 

  Čirka, Martin
  V tejto diplomovej práci sa pojednáva o procesoch a mechanizmoch zanášania priemyslových výmenníkov tepla so zameraním na zanášanie teplozmenných plôch produktami spaľovania a možnosťami ich zohľadnenia, resp. modelovania ...
 • Výběr vhodného uspořádání toku pracovních látek s laminárním režimem proudění v trubkovém chladiči 

  Krobot, David
  Práce se zabývá výběrem vhodného uspořádání toku pracovních látek ve výměníku tepla typu trubka v trubce. V úvodu jsou probrány konstrukční řešení výměníku trubka v trubce. Také jejich vliv na procesní charakteristiky toku. ...