Now showing items 1-10 of 10

 • Ocenění podniku FORTEX – AGS, a.s. - výnosovými metodami 

  Churavá, Jana
  Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu podniku FORTEX – AGS, a.s. pomocí výnosových metod. Teoretická část definuje podnik a jeho hodnotu, důvody oceňování, zobrazuje přehled jednotlivých metod užívaných k oceňování ...
 • Oceňování podniku 

  Dostál, Jiří
  Předmětem diplomové práce je oceňování podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako, hodnota a její kategorie, podnik, finanční analýza a metody oceňování. Praktická část se zabývá strategickou analýzou, ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Věžníková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty vybrané společnosti pomocí výnosové metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. Praktická část vychází z části teoretické, kde jsou popsána teoretická ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Marvanová, Radka
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Bosch Rexroth, spol. s.r.o. k 1.1. 2018 za pomoci výnosové metody oceňování podniku, konkrétně se jedná o metodu diskontovaných peněžních toků ve variantě entity. V ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Oweisová, Sabina
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku PREFA KOMPOZITY a.s. prostřednictvím výnosových metod oceňování. Konkrétně se jedná o metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V teoretické ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Beránková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. k 1. 1. 2017 za použití výnosových metod, a to metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Oulehla, Patrik
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Prefa Brno a.s. prostřednictvím výnosových metod oceňování. Konkrétně jde o metody DCF a EVA ve variantě entity. Teoretická část se zaměřuje na popis teoretických ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Procházka, Jan
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku TSS, spol. s r.o. Třebechovice pod Orebem výnosovými metodami oceňování. Teoretická část shrnuje teoretická východiska a použité postupy pro oceňování podniku. Praktická ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Černá, Zuzana
  Diplomová práce je zpracována na téma „Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou“. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů a jejich definic, dále na metody a postup při oceňování podniku. Praktická část ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Tordeurs, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřená na stanovení hodnoty podniku za použití výnosových metod. Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, metod a postupu při oceňování podniku. Analytická ...