Now showing items 1-1 of 1

  • Rešeršní studie zaměřená na vzduchová ložiska 

    Dolníček, Petr
    Hlavním cílem této bakalářské práce je rešeršní studie a shrnutí dosavadních poznatků v oboru plynových ložisek. Tato ložiska se v poslední době používají stále častěji a své uplatnění nalézají především u vysokootáčkových ...