Now showing items 1-2 of 2

  • Instalace a konfigurace Octave výpočetního clusteru 

    Mikulka, Zdeněk
    Tato práce obsahuje podrobný návrh pro instalaci a konfiguraci výpočetního klastru primárně určeného pro paralelní výpočty v aplikace Octave. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty klastru, způsob jejich zapojení a nastavení. ...
  • Uživatelské rozhraní WWW pro analýzu fotografií 

    Balcárek, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá uživatelským rozhraním pro strojové vyhodnocení technické kvality skupin fotografií. V práci jsou sepsány informace o fotografiích, grafických editorech a jejich zhodnocení. Praktická část ...