Now showing items 1-10 of 10

 • Algoritmy pro rekonstrukci obrazu z projekcí 

  Zemek, Marek
  Práce je zaměřena na problematiku rekonstrukce obrazu z jeho projekcí a na hodnocení kvality této rekonstukce pomocí různých typů algoritmů. Obzvláštní pozornost je věnována aplikaci těchto algoritmů v lékařské zobrazovací ...
 • Automatické generování okrajové plochy kraniálního implantátu 

  Hrdý, Libor
  Tato práce se zabývá problematikou automatického generování okrajové plochy kraniálního implantátu. Je zde popsán postup tvorby 3D modelu tkání a následně je rozebrána problematika kraniálního implantátu. Dále dokument ...
 • Defektoskopie s využitím RTG 

  Velím, Michael
  Tato diplomová práce se věnuje problematice spjaté s odhalováním vad ve výrobním procesu v oblasti elektrotechniky pomocí rentgenového záření. Shrnuje poznatky technologických možností rentgenového zařízení Cougar od firmy ...
 • Deformačně napěťová analýza stehenní kosti s využitím dat z počítačové tomografie 

  Nečas, David
  Oblast klinické biomechaniky je v současné době velmi rychle se rozvíjející inženýrskou disciplínou. Diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou krčku stehenní kosti. Velká pozornost je přitom věnována tvorbě ...
 • Design počítačového tomografu 

  Bojková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem designu výpočetního tomografu (CT), což je lékařský přístroj, který slouží k určení diagnózy pacienta. Práce zkoumá a analyzuje současný stav a produkci těchto přístrojů. Následně je ...
 • Identifikace typu obratlů z CT dat s využitím metod strojového učení 

  Matoušková, Barbora
  Identifikace typu obratlů pomocí strojového učení je důležitý úkol pro usnadnění práce lékařů. Tento úkol je znesnadněn mnoha faktory. Za prvé se CT snímky páteře obvykle provádí u pacientů s patologiemi jako jsou léze, ...
 • Laboratorní úlohy z RTG zobrazovacích systémů 

  Kuchař, Otakar
  Bakalářská práce se zabývá studií rentgenového záření a výpočetní tomografie. První část této práce obsahuje vysvětlení základních fyzikálních principů, je věnována elementárním částicím, atomu a ionizujícímu záření. ...
 • Softwarový nástroj pro výuku rentgenových systémů 

  Doležalová, Anna
  Tato bakalářské práce nejprve vysvětluje základní funkce rentgenových systémů a zabývá se především různými možnostmi jejich zobrazování. Následně je pomocí programu MATLAB vytvořen software simulace rentgenu. Ten umožňuje ...
 • Tvarová klasifikace pro detekci chybně segmentovaných kostí v CT datech 

  Janovič, Tomáš
  Práce pojednává o možnostech využití tvarové klasifikace pro detekci chybně segmentovaných (přerušených) kostí v datech výpočetní tomografie (CT). Je provedena rešerše publikovaných metod a algoritmů zabývajících se ...
 • Využití metod tvarové analýzy pro klasifikaci objektů v medicínských obrazech 

  Karela, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvarové analýzy. Popisuje některé postupy a metody, které s touto analýzou souvisí. Práce je rozdělena na teoretickou část, praktickou část a závěr. V teoretické části jsou ...