Now showing items 1-2 of 2

  • Modální analýza turbínového kola pro letecký motor 

    Drahý, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá modální analýzou turbínového kola leteckého motoru. První část se zabývá modální analýzou výpočtového modelu turbínového kola a izolované lopatky s využitím cyklické symetrie v programovém ...
  • Výpočtová a experimentální analýza napjatosti turbinové lopatky 

    Damborský, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá dynamickou analýzou rotorové lopatky, která je součástí poslední řady nízkotlakého stupně parní turbiny. V první části je provedeno výpočtové modelování kmitání lopatky metodu konečných prvků ...