Now showing items 1-2 of 2

  • Kryptografie na embedded platformě 

    Korenčiak, Peter
    Tato bakalářská práce se zabývá úpravou části veřejně dostupné kryptografické knihovny LibTomCrypt takovým způsobem, aby byla použitelná na embedded platformě Rabbit 3000. Na tuto platformu byly úspěšně přenesené hašovací ...
  • Matematické modely v logistice 

    Nevrlý, Vlastimír
    Cílem práce je modelovat dopravní sítě s charakterem podobným reálným sítím a analyzovat závislost výpočtové náročnosti na velikosti sítě pomocí testovacích výpočtů na původním optimalizačním modelu pro podporu koncepčních ...