Now showing items 1-1 of 1

  • Modální analýza lopatek oběžného kola vírové turbíny 

    Pekar, Marek
    Cieľom tejto práce je získanie a porovnanie modálnych vlastností štyroch obežných kolies vírovej turbíny s rôznou geometriou. Jednotlivé vlastné frekvencie a vlastné tvary kmitu boli získané výpočtovým modelovaním pomocou ...