Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh způsobu řešení částečné nezaměstnanosti 

  Uherková, Andrea
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice částečné nezaměstnanosti, která je v dnešní době stále častější u mnoha zaměstnavatelů. Zabývá se procesem úbytku zakázek u zaměstnavatele, možnostmi řešení a povinnostmi s tím ...
 • Nové tváře 

  Pokorná, Barbora
  Projekt Nové tváře představuje cyklus portrétů zabývajících se tématem identity a její ztráty, individualitou člověka a fenoménem ideálu krásy. Jednotlivé malby, které znázorňují různé pohledy na tutéž tvář, vycházejí z ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace nákladů 

  Blažek, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na vznik a zánik pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v rámci legislativy České republiky. Hodnotí aktuální situaci ve společnosti Cirex CZ s.r.o a navrhuje postupy, ...
 • Skončení pracovního poměru zaměstnanců společnosti Honeywell, spol. s r. o. 

  Hanušová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku skončení pracovního poměru. Obsahuje návrh na skončení pracovního poměru zaměstnanců vypracovaný pro zaměstnavatele, který na základě rozhodnutí svého vedení přemísťuje jeden z ...
 • Technická přijatelnost výpovědí svědků a účastníků dopravních nehod 

  Nosek, Jakub
  Diplomová práce pojednává o problematice technické přijatelnosti výpovědí svědků dopravních nehod především z pohledu vnímání prostoru a času a z hlediska časového vývoje změn obsahu výpovědí. Problematika je řešena nejprve ...