Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční návrh vstřelovacího stroje s pevnou vstřelovací hlavou 

    Vacek, Lukáš
    Práce se zabývá konstrukčním návrhem vstřelovacího stroje s pevnou vstřelovací hlavou. Úvodní část práce se věnuje smyslu použití jader ve slévárenském průmyslu a jejich vývojem. Okrajově se zabývá vzniklými problémy ve ...
  • Rešerše v oblasti vstřelovacích strojů pro výrobu jader 

    Klíma, Jiří
    Práce se zabývá konstrukcí a technologií výroby jader na vstřelovacích strojích. Jsou zde zpracovány základní charakteristiky strojů a přehled světových výrobců. Stroje jsou porovnány z hlediska uspořádání a použitého ...