Now showing items 1-4 of 4

 • Deskripce ozubárenských strojů s tvarovým nástrojem 

  Kafka, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je vytvoření rešerše v oblasti strojů pro výrobu ozubení pracující s tvarovým nástrojem. Počátek práce se zabývá požadavky na stroje na ozubení a ozubená kola . Druhá část je věnováná popisu jednotlivých ...
 • Konstrukční materiály pro plastové ozubené převody 

  Vystrčil, Tomáš
  Práce poskytuje přehled současného stavu poznání v oblasti polymerních ozubených převodů se zaměřením na používané materiály a výrobní technologie. Obsahuje výčet polymerů, které se v těchto aplikacích používají a jejich ...
 • Návrh na zefektivnění procesu obrábění vnitřního ozubení 

  Hoffmann, Jiří
  Předmětem této studie je návrh na zefektivnění procesu výroby unašeče s vnitřním ozubením. V úvodu práce jsou popsány některé druhy ozubení. Druhá kapitola je zaměřena na rozbor vyráběného dílu a pracovišť pro výrobu. Třetí ...
 • Řešení technologie součásti pro firmu ŽĎAS, a. s 

  Ločárková, Hana
  Bakalářská práce se zabývá výrobou ozubeného věnce, smontovaného ze dvou půlvěnců. V první kapitole je popsán samotný výrobek ozubeného věnce a firma ŽĎAS, a.s., ve které je vyroben. Dále je uveden postup výroby součásti ...