Now showing items 1-19 of 19

 • Cermety 

  Hanousek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá cermety jako nástrojovým materiálem. V první části práce je uveden základní přehled nástrojových materiálů. Druhá část je zaměřena na druhy, výrobu a vlastnosti cermetů. Ve třetí části je ...
 • Cermety a jejich efektivní využití 

  Hanousek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá cermety jako nástrojovým materiálem. V úvodní části práce jsou uvedeny druhy, výroba, značení a vlastnosti cermetů. V hlavní části jsou pak představeny cermety v sortimentu výroby nejvýznamnějších ...
 • Deskripce CNC soustružnických strojů 

  Martínek, Lukáš
  Tato práce se zabývá deskripcí CNC soustružnických strojů. Cílem této práce je popsat CNC soustružnické stroje od jejich vzniku až po současnost a zároveň podrobněji rozebrat stavbu stroje a poukázat na možnosti vývoje ...
 • Deskripce multifunkčních a speciálních brousících strojů 

  Macků, Martin
  Tato práce se zabývá deskripcí multifunkčních a speciálních brousících strojů. Cílem této práce je popsat brousící stroje od jejich vzniku až po současnost a zároveň podrobněji rozebrat stavbu stroje a poukázat na možnosti ...
 • Nepovlakované slinuté karbidy 

  Pavlovský, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá nepovlakovanými slinutými karbidy, které se používají pro výrobu řezných nástrojů. V první kapitole je uveden přehled nejpoužívanějších nástrojových materiálů. Ve druhé kapitole je uvedeno ...
 • Nepovlakované slinuté karbidy 

  Benešovský, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá nepovlakovanými slinutými karbidy užívanými k výrobě řezných nástrojů. První část práce obsahuje rozdělení a stručnou charakteristiku materiálů určených k výrobě řezných nástrojů. Druhá část ...
 • Plnění emisních norem Stage IV u traktorových motorů 

  Vít, Jakub
  Cílem mé bakalářské práce je objasnění principu funkce systému vstřikování močoviny a jeho instalace na vozidlo. V první části své práce se zabývám problematikou snižování škodlivin ve výfukových plynech a emisními normami, ...
 • Plnění emisních norem u traktorových motorů 

  Jelínek, Petr
  V této bakalářské práci se pojednává o současných emisních normách, které stěžují výrobcům traktorů vývoj nových motorů a o technologiích, které účinně snižují škodlivé látky ve výfukových plynech a jednotlivých výrobcích ...
 • Povlakované slinuté karbidy a jejich efektivní využití 

  Pavlovský, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá povlakovanými slinutými karbidy, které se používají pro výrobu řezných nástrojů. V úvodní části je uveden přehled nejpoužívanějších nástrojových materiálů. Hlavní část práce je zaměřena na ...
 • Řezná keramika 

  Vaverka, Ivo
  Bakalářská práce je zaměřena na řeznou keramiku, která patří do nástrojových materiálů. První část se zabývá rozdělením, použitím a charakteristikou základních materiálů pro řezné nástroje. V druhé části se důkladně rozebírá ...
 • Řezná keramika 

  Kasalová, Aneta
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem řezné keramiky. V první části práce jsou obecně popsány materiály určené pro výrobu řezných nástrojů a jejich charakteristika. Druhá část je zaměřena na samotnou řeznou keramiku, ...
 • Řezná keramika a její efektivní využití 

  Prášek, Vladimír
  Charakteristika řezné keramiky, vývoj, rozdělení, popis výroby a výchozí mate-riály, základní fyzikálně-mechanické vlastnosti. Sortiment výrobků domácích a světových producentů řezných nástrojů. Doporučené pracovní ...
 • Samopojízdné pracovní plošiny 

  Černý, Jan
  Tato bakalářská práce obsahuje rozdělení pracovních plošin, současné koncepční řešení nůžkových a sloupových plošin s mechanismem zdvihu, základní výbavu těchto plošin a bezpečnost při práci. Je zde také uvedena kritická ...
 • Stroje používané pro soustružení 

  Grulichová, Jana
  Tato práce se věnuje soustruhům, tedy strojům používaným pro technologii soustružení. Cílem je propojit obecné zákonitosti soustružení s konkrétními výrobky dostupnými na trhu a s konkrétními ukázkami využití strojů v ...
 • Supertvrdé řezné materiály 

  Janištinová, Edita
  Bakalářská práce je zaměřena na supertvrdé řezné materiály (polykrystalický diamant a polykrystalický nitrid bóru) z hlediska jejich označování, výroby, fyzikálně mechanických vlastností (tvrdost, hustota, elektrická a ...
 • Štípací stroje na dřevo - hledisko bezpečnosti 

  Láznička, David
  Mezi hlavní cíle této bakalářské práce patří vypracovat kritickou rešerši štípacích strojů. Dále se v práci zaměřuji na výrobce a jejich nabízené štípače, u kterých následně posuzuji jejich technické parametry, vhodnost ...
 • Testování svodičů přepětí 

  Jeřábek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se věnuje svodičům přepětí z oxidů kovů. Po historickém a teoretickém úvodu, který vysvětluje jejich princip a popisuje jejich charakteristické vlastnosti, následuje rozebrání normy IEC 60099-4 a ...
 • Trendy vývoje elektroerozivních hloubících strojů 

  Čumpl, David
  Obsahem práce je popis principu elektroerozivní hloubicí technologie, porovnání výrobců strojů, technologie výroby elektrod a doporučení stroje pro středně velkou strojírenskou firmu. Poslední část je věnována technicko- ...
 • Výkonné nástroje pro frézování 

  Paseka, Petr
  Tématem této bakalářské práce jsou výkonné nástroje pro frézování. První kapitola je zaměřena na popis základních charakteristik frézování. Ve druhé kapitole je rozdělení a popis frézovacích nástrojů z hlediska konstrukce, ...