Now showing items 1-19 of 19

 • Aspekty spolehlivosti při posuzování shody vah u výrobce 

  Šmíd, Michal
  Výrobky, které mohou být označeny značkami shody, spadají do regulované sféry a musí splnovat určené požadavky před uvedením na trh. Diplomová práce řeší aspekty, které je nutno splnit pro uvedení vah s neautomatickou ...
 • Filozofie zvyšování kvality v marketingu 

  Křivdová, Helena
  Tématem této diplomové práce je „Filozofie zvyšování kvality v marketingu“. Jejím cílem je návrh systému hodnocení spokojenosti zákazníků ve společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a.s, dále pak zhodnocení aktuální situace ...
 • Marketingový výzkum před zavedením nového výrobku na trh 

  Dvořáková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá průzkumem preference zákazníků v oblasti Kabelových nosných podpůrných systémů na českém trhu . Šetření vyústí v závěrečná doporučení pro firmu, která hodlá zavést nový výrobek který rozšíří ...
 • Marketingový výzkum vhodnosti aplikování GIS na produkty firmy Geodis Brno 

  Chmelař, Vladimír
  Cílem diplomové práce je pomocí marketingového výzkumu analyzovat, který z dostupných geografických informačních systémů (GIS) na českém trhu, určený pro využívání ve státní správě, samosprávě i v soukromém sektoru v ČR, ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Sombergová, Markéta
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku spojenou s návrhem komunikačního mixu pro Fitness centrum Kameňák. Obsahuje zhodnocení současného stavu komunikačního mixu společnosti a odhalení problémů, se kterými se ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Mrkvová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie společnosti Mod Design, s.r.o. V první části vychází práce z teoretických východisek. Tato část pojednává o marketingu jako takovém a nastiňuje proces strategického ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu Autosklo H.A.K., s. r. o. 

  Jeřábková, Martina
  Diplomová práce se zabývá sestavením návrhu marketingové strategie pro firmu Autosklo H.A.K., s. r. o. Pardubice. Analyzuje současnou situaci a navrhuje opatření k dosažení stanovených marketingových cílů.
 • Návrh marketingové strategie pro firmu Dosedel Interior s.r.o. 

  Strupek, Ondřej
  Moje diplomová práce má za cíl navrhnout marketingovou strategii, se kterou si firma Dosedel Interior s.r.o., vybuduje pevnou pozici na trhu a přiláká nové zákazníky. Součástí práce bude analýza vnějšího a vnitřního prostředí ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu PANDOS, s.r.o. 

  Dosedělová, Denisa
  Moje diplomová práce navrhuje marketingovou strategii, se kterou si firma PANDOS obhájí pozici na trhu a udrží si své zákazníky i v době současné hospodářské krize. Součástí práce je analýza vnějšího a vnitřního prostředí ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Majerová, Oldřiška
  Bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace stávajícího marketingového mixu v Cukrárně u Bílků. Na základě vybraných marketingových analýz je podán návrh na úpravu marketingového mixu, prostřednictvím něhož se ...
 • Návrh procesního řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Horák, Roman
  Bakalářská práce se zabývá procesním řízením zakázky v podniku Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. Tato společnost se zaměřuje na výrobu odlitků z litin, slitin hliníku a slitin mědi. Dále vlastní specializovaná ...
 • Návrh řízení neshodného výrobku 

  Janíček, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a optimalizování procesů řízení při neshodném výrobku ve společnosti AMT spol. s r.o., která se zabývá výrobou a ostření obráběcích nástrojů. Práce obsahuje detailní analýzu ...
 • Návrh technologie výroby tělesa světlometu 

  Pytlík, Radek
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia předkládá návrh technologie výroby tělesa světlometu z vysokoteplotního polykarbonátu Apec 1695 o tloušťce stěny 1,8 mm. Velikost výrobní série je stanovena na 100 000 ks/rok. ...
 • Návrh zavedení nového výrobku na trh 

  Menšík, Radovan
  Předmětem bakalářské práce „Uvedení nového výrobku na trh s domácími potřebami“ je analýza uvedení nové produktové řady Titanio Julliete společností Elimex a.s. (dále jen Titanio od společnosti Pentolpress) na český trh a ...
 • Návrh zlepšení řízení výrobního procesu ve strojírenské firmě 

  Plánka, František
  Bakalářská práce se zabývá analýzou podnikových procesů ve společnosti Zamet spol. s.r.o. Pozornost je věnována zmapovaní konkrétní zakázky a úzkých míst při jejím zpracovaní a následný návrh na zlepšení. Návrh by měl vést ...
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku formou uvedení nového produktu 

  Simandl, Jakub
  Práce se zabývá uvedením nového produktu na trh. Práce stanovuje pro zavedení nového produktu na trh nejlépe zvolenou marketingovou strategii, díky které bude výrobek konkurenceschopný na trhu ostatním produktům.
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Radkovič, Martin
  Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky vybraným podnikem, konkrétně podnikem Alca plast s.r.o., který působí na trhu zabývajícím se výrobou sanitární techniky. Bakalářská práce analyzuje současný průběh zakázky ...
 • Vliv podílu hrubovacích a dokončovacích metod obrábění na tržní cenu výrobku 

  Přikryl, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje a zkoumá vlivy hrubovacích a dokončovacích prací obrábění na tržní cenu konkrétních výrobků. Zabývá se technologii obrábění a popisu hrubovacích a dokončovacích prací. Dále mapuje historii, ...
 • Výroba součásti "Držák pro lištu závěsů" 

  Pytlík, Radek
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby držáku pro lištu závěsů z pozinkovaného ocelového plechu 11 305 o tloušťce 1 mm. Výrobní série je stanovena na 20 000 ks/rok. Podle literární ...