Now showing items 1-4 of 4

 • Dopravníkový systém pro třídění mincí 

  Žonda, Peter
  Cieľom bakalárskej práce je zdokumentovať súčasné zoradenie výrobnej linky na triedenie minci a zároveň navrhnúť nový stav, ktorý bude šetriť priestor v miestnosti. Vytvorený nový stav následne zdokumentovať a vytvoriť 3D ...
 • Implementace systému Milk Run pro výrobní linky zvolené oblasti 

  Nemec, Matej
  Diplomová práca sa zameriava na implementáciu logistického systému Milk run pre automotive linky vo zvolenom výrobnom podniku, ktorý umožňuje včasné a efektívne dodávky materiálu do výroby. Teoretická časť práce sa zaoberá ...
 • Návrh a výroba extruzního stroje pro výrobu tiskové struny. 

  Török, Jozef
  Táto bakalárska práca sa venuje technológii výroby tlačovej struny, ktorá sa využíva pri 3D tlači. Zaoberá sa návrhom konštrukcie, ako aj samotnou výrobou zariadení výrobnej linky na spracovanie plastového granulátu a ...
 • Posouzení ergonomie pracoviště výrobní linky 

  Michalová, Petra
  Cieľom bakalárskej práce je priblížiť poznanie v oblasti ergonómie a jej aplikácia na montážnej linke. Na základe získaných poznatkov v teoretickej časti posúdiť stav zvolenej stanice montážnej linky a zhodnotiť dosiahnuté ...