Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Tyc, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování výrobní linky ve firmě ABB Brno. Soustředí se převážně na problematiku úzkých bodů. V první části práce je nastíněna teorie výroby. V druhé části práce je analýza dat, výsledky ...
 • Analýza výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Tyc, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování výrobní linky ve firmě ABB s.r.o. Soustředí se převážně na problematiku úzkých bodů. V první části práce je nastíněna teorie výroby. V druhé části práce je analýza dat, výsledky ...
 • Průběh zakázky firmou s využitím projektového řízení 

  Cagášek, Tomáš
  CAGÁŠEK Tomáš: Průběh zakázky firmou s využitím projektového řízení. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Výrobní technologie a průmyslový management popisuje varianty možného průchodu zakázky vý-robní ...
 • Technologie obrábění vybrané součásti sestavy vakuové vývěvy 

  Lišková, Tereza
  Téma studie je zaměřeno na snížení výrobních časů při frézování hliníkové součásti vakuové vývěvy. Primárním cílem práce je experimentálně ověřit navržené řezné podmínky při frézování lopatek rotoru a poté vyhodnotit dle ...