Now showing items 1-20 of 45

 • Administrativní budova s výrobní halou 

  Břečka, Jan
  Cílem diplomové práce je návrh ocelobetonové konstrukce administrativní budovy a ocelové výrobní haly situované v Moravských Budějovicích. Půdorysné rozměry administrativního objektu jsou 48,0 x 60,0 m a výška je 17,0 m. ...
 • Centrum transferu technologií VUT v Brně 

  Obr, Patrik
  Předmětem vypracování bakalářské práce je novostavba Centra Transferu Technologií VUT. Stavba je umístěna v městské části Brno - Královo pole při ulici Kolejní v rámci kampusu VUT Pod Palackého vrchem. Při návrhu byl kladen ...
 • Centrum transferu technologií VUT v Brně 

  Muroň, Jakub
  Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované v letním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma Centrum transferu technologií VUT v Brně. Areál Centra transferu technologií VUT je tvořen třemi ...
 • Gmont Cable s.r.o., závod na výrobu kabelů 

  Skládaná, Jana
  Předmětem této práce bylo zhotovení projektové dokumentace, skládající se z dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby a návrhu architektonického detailu. Ten vychází z funkce stavby a tvoří tak ...
 • Nosná ocelová konstrukce výrobní haly 

  Jambor, Richard
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce výrobní haly situované nedaleko města Brno. Hala má obdélníkový půdorys o rozměrech 54 x 18m a sedlovou střechu sklonu 5% s výškou hřebene 8m. Příčná vazba je tvořena ...
 • Novostavba výrobní haly 

  Vyskočil, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nové výrobní haly ve Slapech u Tábora. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. Objekt je situován na ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové budovy 

  Kopecký, Ladislav
  Výrobní hala se skladovacím přístavkem. Délka haly je 72m a šířka 30m. Hlavní loď má rozpětí 24m a přístavek má rozpětí 6m. Vzdálenost mezi příčnými vazbami je 6m. Výška hlavní haly je 10,7m a výška přístavku je 13,0m. ...
 • Ocelová konstrukce výrobní haly 

  Stehno, Pavel
  Tématem bakalářské práce je statický návrh ocelové haly sloužící pro zpracování hliníkových výrobků. Její rozměry jsou 24 x 30m a její výška 11,5m. Jako materiál byla použita ocel S355. Jedná se o dvoukloubový rám, kdy ...
 • Ocelová nosná konstrukce výrobní haly 

  Kábrt, Michal
  Předmětem bakalářské práce bylo provést statický a konstrukční návrh ocelové nosné konstrukce dvoulodní výrobní haly obdélníkového půdorysu o celkové šířce 36 m, tj. se stejnými rozpětími obou lodí 2 x 18 m, a celkové délce ...
 • Polygrafická výroba PROGRAF 

  Ptáčková, Eva
  Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace stavební části pro realizaci novostavby výrobní haly a administrativní budovy ve Slavkově u Brna. Oba objekty jsou dle územního plánu navrženy na pozemku ...
 • Prášková lakovna KOMAXIT v Malhoticích 

  Kočnarová, Helena
  Projekt řeší práškovou lakovnu KOMAXIT v Malhoticích. Objekt se skládá ze dvou dilatačních celků - administrativní budovy a výrobní haly. Administrativní budova je dvoupodlažní objekt. Nachází se zde kanceláře, denní ...
 • Prefabrikovaná konstrukce výrobní haly 

  Hradský, Richard
  Stěžejní částí je návrh a výpočet příčného rámu prefabrikované konstrukce výrobní haly skládajícího se z těchto částí (vazník, sloup, základová patka). Za pomoci výpočtového programu SCIA ENGINEER namodelovat dané prvky, ...
 • Projekt přípravy a realizace výrobní a skladovací haly v Mniší 

  Šilhová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá realizací výrobní a skladovací haly pro strojírenský průmysl. Součástí realizace výrobní haly jsou i bourací práce stávajícího zemědělského objektu. V rámci realizace je řešena také rekonstrukce ...
 • Pronajímatelný objekt MSP Brno 

  Vogelová, Klára
  Předmětem zadání bakalářské práce je návrh pronajímatelných objektů pro malé a střední podnikání v Brně podél ulice Hněvkovského v městské části Brno Komárov. Návrh je řešen na pozemku vedeném jako brownfield č. 1309. V ...
 • Průmyslový areál s administrativní budovou 

  Krupa, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby Průmyslového areálu s administrativní budovou, sestávajícího se z objektů SO 01 – Administrativní budova a SO 02 – Výrobní ...
 • Příprava a organizace výstavby výrobního areálu 

  Řeháček, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a organizací výstavby výrobního areálu firmy SPEDUR ve Žďáře nad Sázavou. Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, situace stavby, časové plány, projekt ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby přístavby výrobní haly ve Veřovicích 

  Šilhová, Kristýna
  Předmětem práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby výrobní haly v obci Veřovice. Obsahem práce je stavebně technologická zpráva, řešení zařízení staveniště, řešení dopravních tras z výroben k místu stavby, ...
 • Stavebně technologická etapa provádění podlah ve výrobní hale 

  Hrabovský, Tomáš
  Bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu provádění podlah ve výrobní hale. Jedná se o jednopodlažní výrobní halu, která je v jedné části napojena na stávající výrobní objekt. Technologické předpisy řeší provádění ...
 • Stavebně technologický projekt haly ADS s.r.o. Větřkovice 

  Ráb, Jakub
  Předmětem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt haly ADS s.r.o. Větřkovice. Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, řešení zařízení staveniště, řešení dopravních tras z výroben ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní a administrativní haly ATX 

  Šrámek, Jiří
  Předmětem diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu výrobní a administrativní haly ATX. Práce řeší technologické předpisy pro spodní stavbu, studii hlavních etap, návrh strojních sestav, ...