Now showing items 1-8 of 8

 • Optimalizace vnitřního materiálového toku 

  Kovář, Miroslav
  Tato diplomová práce se týká optimalizace vnitřního podnikového logistického systému. Jejím záměrem je zmapovat a navrhnout nové řešení systému interní dopravy materiálu ve výrobním podniku. Cílem je najít vhodnou metodiku ...
 • Studie řízení plynulosti materiálových toků pro výrobní úkoly 

  Sipos, Hajnalka
  Bakalářská práce se zabývá studií řízením materiálového toku ve vybraném výrobním podniku. Zaměřuje se na analýzu současného stavu výrobní logistiky. Obsahuje návrhy na zlepšení procesu vyskladnění na konkrétní pracoviště, ...
 • Studie řízení výrobní logistiky se zaměřením na plynulé materiálové toky v logistickém řetězci 

  Krčálová, Žaneta
  Předmětem bakalářská práce je studie řízení výrobní logistiky se zaměřením na plynulé materiálové toky v logistickém řetězci. Teoretická východiska definují základní pojmy logistiky, odvětví logistiky, informační toky i ...
 • Studie řízení zásob ve výrobním podniku 

  Konečný, Lukáš
  Ve své bakalářské práci budu řešit problémy nákupu a skladování výrobních zásob. Z firemních dat provedu analýzu současné situace. Ze závěrů analýzy se pokusím navrhnout optimalizaci nákupu a skladování výrobních zásob, ...
 • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

  Marečková, Soňa
  Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky ve vybraném podniku. Je zaměřena na současný stav výrobní logistiky, materiálový tok a jeho analýzu. Obsahuje návrhy na zlepšení materiálového toku a výrobní logistiky v podniku.
 • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

  Bělovský, Patrik
  Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky ve vybraném podniku. V teoretické části se zabýváme logistikou obecně, jejím členěním, materiálovými toky. V analytické části práce se zabýváme výrobní logistikou ve ...
 • Výrobní logistika 

  Susko, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výrobní logistiky, organizací výroby v podniku a jejího řízení i za pomocí softwarových nástrojů. Práce začína teoretickou studií zadaného tématu, která obsahuje popis základních ...
 • Zlepšování výrobní logistiky ve vybraném podniku 

  Mňuková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá zlepšováním výrobní logistiky ve vybraném podniku. Práce je zaměřena na současný stav výrobní logistiky, materiálový tok a jeho analýzu. Obsahuje návrhy na zlepšení výrobní logistiky a plynulosti ...