Now showing items 1-14 of 14

 • Automatizace obrábění hliníkových odlitků 

  Filistein, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem automatizované linky pro obrábění, odjehlení a montáž. V jednotlivých kapitolách je popsána stávající technologie výroby, návrh a výběr nového řešení a technicko – ekonomické zhodnocení, ...
 • Kalkulace výrobních nákladů ve firmě LEXMARK, a.s. 

  Matelová, Bohdana
  MATELOVÁ, B. Kalkulace výrobních nákladů společnosti Lexmark, Brno. 2009 Cílem této diplomové práce je provést analýzu používaného kalkulačního listu společnosti Lexmark a na jejim základě doporučit změny kalkulačního ...
 • Kalkulace výrobních nákladů ve firmě Tomášek Milan - TOMEX 

  Neubauer, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na kalkulaci výrobních nákladů při zavedení licenční výroby ponorných kalových čerpadel ve firmě Tomášek Milan – TOMEX. Cílem této práce je zavedení licenční výroby a určení výrobních ...
 • Konstrukční skupiny malého pístového parního motoru s přihlédnutím k pořizovacím a provozním nákladům 

  Uryč, Jan
  V této práci je popsána stavba a princip pístového parního motoru. Obsaženy jsou základní konstrukční skupiny rozdělené podle jejich funkce. Dále obsahuje predikci výrobních nákladů malého pístového parního motoru se ...
 • Možnosti zvýšení účinnosti malých asynchronních motorů. 

  Kusý, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi dosažení vyšší účinnosti malých asynchronních motorů a jejich výrobními náklady. V následujících kapitolách je popsána konstrukce, funkce a principy regulace otáček asynchronního ...
 • Návrh technologie vícedrážkové řemenice 

  Šťastný, Daniel
  Práce zpracovává technologii výroby vícedrážkové řemenice z dvou různých polotovarů. Zhodnocuje technologičnost konstrukce, volbu polotovarů a jejich materiálů, volbu nástrojů a strojů pro jednotlivé operace s ohledem na ...
 • Návrh technologie vícedrážkové řemenice. 

  Teplý, Radek
  Práce zpracovává technologii výroby vícedrážkové řemenice a zhodno-cuje technologičnost konstrukce, výběr polotovaru a jejich možné varianty pro danou výrobu. Dále pojednává o zvolení výrobních technologií, výběrů nástro-jů, ...
 • Návrh technologie výroby vícedrážkové řemenice. 

  Bauer, Vít
  Návrh technologie výroby vícedrážkové řemenice, rozbor řemenice z hlediska funkce, technologičnosti, materiálu tělesa. Návrh polotovarů, technologií pro výrobu, způsobu ustavování obrobku v obráběcím stroji. Návrh strojů, ...
 • Obrábění titanových slitin 

  Karásek, Jan
  Cílem dané práce je analýza výrobních nákladů u součásti kolo dmychadla. Dále stanovení velikosti měrné řezné síly při frézování titanové slitiny Ti-Al6-Mo2-Cr2-Fe-Si, použitým nástrojem byla fréza ze slinutého karbidu s ...
 • Optimalizace obráběcího procesu zvolené rotační součásti 

  Benda, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou výroby součásti vedení ventilu. Nejprve je zhodnocen stávající stav výroby včetně stanovení výrobních časů a nákladů. V další části jsou provedeny návrhy na zlepšení výroby a následně ...
 • Porovnání CMT TWIN s ostatními MIG/MAG procesy 

  Jiskra, Milan
  Vývoj svařovací technologie je hnán neustále kupředu především z důvodu snižování výrobních nákladů a nákladů na dodatečné rovnání svařenců vlivem tepelných deformací. Proto přední výrobci svařovacího zařízení přichází s ...
 • Průběh zakázky firmou s využitím projektového řízení 

  Cagášek, Tomáš
  CAGÁŠEK Tomáš: Průběh zakázky firmou s využitím projektového řízení. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Výrobní technologie a průmyslový management popisuje varianty možného průchodu zakázky vý-robní ...
 • Technologie obrábění vnitřních závitů 

  Šproch, Daniel
  Tato práce je zaměřena na výrobu vnitřních závitů metodami třískového obrábění. Úkolem je uvést a popsat nejpoužívanější závity a nejběžnější metody jejich výroby. Úvod je zaměřen na popis a rozbor jednotlivých druhů závitů, ...
 • Technologie výroby součásti s vícenásobným ohybem 

  Daňhel, Marek
  DAŇHEL, M. Technologie výroby součásti s vícenásobným ohybem. Bakalářská práce kombinovaného studia bakalářského studijního programu STROJÍRENSTVÍ, obor Strojírenská technologie, 1. stupeň, 3. ročník, akademický rok ...