Now showing items 1-17 of 17

 • Návrh efektivních změn technologického postupu pro výrobu zvolené součásti 

  Kalová, Martina
  Tato práce se zabývá zhodnocením současného stavu výroby součástky typu čep a zhodnocení výrobních možností firmy se zaměřením na návrh změn, vedoucí k převedení výroby na nové strojní vybavení. V práci je blíže uveden typ ...
 • Návrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podniku 

  Mohorko, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na technologické projektování v malém podniku ENGITEC Motosport s.r.o. V první teoretické části práce je podrobně toto téma popsáno a rozebráno jak z hlediska ekonomického, tak i technického. V ...
 • Návrh technologie vícedrážkové řemenice pro stolní provedení kotoučové pily. 

  Koryčan, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie vícedrážkové řemenice pro stolní provedení kotoučové pily. V rámci práce je zpracován návrh výroby součásti pro kusovou a sériovou výrobu, dále ...
 • Návrh technologie výroby formy pro plastové obaly 

  Halačka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá obráběním bloku formy na vyfukování plastových obalů ve spolupráci s firmou VBF s.r.o. Zaměřuje se na technologii 5-ti osého frézování. Dále obsahuje popisy materiálů forem i vstřikovaných ...
 • Obrábění rozváděcího kola z turbodmychadla 

  Hibš, Dominik
  Tématem bakalářské práce je návrh výroby rozváděcího kola do turbodmychadla. Návrh obsahuje popis součásti, volbu materiálu, strojů, nástrojů a vypracování výrobního postupu. Výstupem této práce je vytvoření NC programu v ...
 • Obrábění součástí v malosériové výrobě s aplikací CNC strojů 

  Vaverka, Jiří
  Tématem této práce je zvolení optimální výrobní technologie pro vybraného představitele. Cílem této práce je porovnat výrobu na klasických obráběcích strojích a na NC a CNC strojích. Obě varianty jsou vyhodnoceny z hlediska ...
 • Řešení technologie formy na vstřikování plastu ve firmě VKV-Horák. 

  Harák, Petr
  Práce řeší technologii formy na vstřikování plastu ve firmě VKV Horák. Rozebírá návrh, výrobní postup a uvedení do provozu formy na vstřikování plastu v této firmě. Výrobní postup je zaměřen na obrábění dílčí části formy. ...
 • Řešení technologie pro součást "lamela" 

  Lamich, Štěpán
  V této bakalářské práci je řešen problém technologie výroby části žaluzie lamela. Práce obsahuje popis výroby lamely v automatické válcovací trati TPLv4, která je vyráběna firmou ISOTRA a.s., dále nalezení kritického místa ...
 • Řešení technologie výroby součásti v podmínkách firmy "Jiří Krejčí - Brukr". 

  Pilný, Lukáš
  Návrh technologie výroby stavěcího šroubu v podmínkách firmy „Jiří Krejčí – Brukr“. Volba strojů pro zajištění výroby. Návrh polotovarů a výběr jejich optimálních variant pro uvažované alternativy výroby. Nalezení ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci plášťů osobních automobilů. 

  Kubánek, Jan
  Při rozboru konstrukčních řešení plášťů osobních automobilů budeme sledovat dělení plášťů z hlediska konstrukce, výrobní postup plášťů, složení jejích směsi a faktory mající vliv na životnost plášťů. To vše budeme sledovat ...
 • Technologie výroby krytu výkyvné hlavy 

  Uličný, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií výroby součásti sestavy, zadaného zákazníkem ve strojírenské firmě, která je zaměřená na kusovou výrobu. Zadaný díl se vyrábí na čtyřech strojích, pile, soustruhu, vertikálním ...
 • Technologie výroby pouzdra zpožďovače 

  Janošek, Martin
  V práci je po úvodní teoretické části, která rozebírá problematiku výbušin a rozbušek, řešena technologie výroby součástky pouzdra zpožďovače. Nejprve je rozebrána technologičnost konstrukce, na jejímž základu se určí ...
 • Technologie výroby součásti těleso klapky 

  Keprt, Michal
  Cílem mé práce je navrhnout postup výroby tělesa svařence klapkového uzávěru, který se bude vyrábět ve společnosti Ševčík – vodohospodářská zařízení s.r.o. Těleso klapkového uzávěru je vymodelováno v programu SolidWorks ...
 • Technologie výroby zadané součásti 

  Kalina, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem nové technologie výroby zadané součásti ve strojírenské firmě. Zadaná součást se vyrábí na obráběcím centru metodou frézování. K vytvoření modelu součásti byl použit program SolidWorks a k ...
 • Výroba držáku mobilního telefonu 

  Hřebíček, Robert
  Diplomová práce je zaměřena na výrobu držáku mobilního telefonu. Polotovarem je svitek plechu o tloušťce 1,5 mm z konstrukční oceli 11 373.1. Roční série je stanovena na 200 000 kusů ročně. Pro výrobu dílu byla zvolena ...
 • Výroba prototypu upínacího trnu 

  Jaroš, Lubomír
  Bakalářská práce se zabývá konstrukční sestavou vrtacího přípravku a výrobou jedné ze součástí sestavy. Práce obsahuje rozbor sestavy vrtacího přípravku, návrh několika variant zvolené součásti, sestavení výrobního postupu ...
 • Výroba součásti "chladicí válec" 

  Kafka, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je navrhnout kompletní postup výroby sestavy chladicího válce, počínaje návrhem polotovarů pro výrobu, jednotlivými výrobními kroky až k zhotovení celé sestavy a její výstupní kontrole. Práce bude ...