Now showing items 1-10 of 10

 • Automatizace sledování stavu výrobních technologií 

  Molent, Michal
  Bakalářská práce se zabývá popisem a návrhem automatizovaného dohledu nad chodem výrobních technologií od počátečního sběru a zpracování informací, až po prezentaci výsledků v intranetu společnosti, jejich archivaci a ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Hudec, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na marketingový mix rodinného vinařství. V teoretické části jsou definovány základní marketingové pojmy a proměnné marketingového mixu. V analytické části jsou detailně zpracované analýzy, na ...
 • Návrh progresivní technologie výroby tělesa šoupátka 

  Štábl, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem progresivní technologie výroby součásti těleso šoupátka typu S43. Jedná se o vysokotlakou armaturu pro klasickou energetiku. V práci je popsáno konstrukční řešení šoupátka, materiál tělesa ...
 • Návrh repliky letounu L-40 "Meta Sokol" - trup 

  Růžička, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem celokovové konstrukce trupu repliky letounu L-40 Meta Sokol dle předpisu CS-VLA. Pro tento letoun je stanoveno zatížení ocasních ploch, podvozku a motorového lože, dále je navržena konstrukce ...
 • Návrh výrobní technologie pro zdvihací zařízení chladiče traktoru 

  Raiskup, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem výrobní technologie pro zdvihací zařízení chladiče traktoru. Toto zařízení slouží k usnadnění montáže chladiče při výrobě traktoru. V první části jsou popsány druhy zdvihacích zařízení. V ...
 • Návrh výrobní technologie tělesa kuličkové matice 

  Sevryugin, Anton
  Tato diplomová práce obsahuje návrhy výrobních technologií rozpracovaných na základě výkresu součástky kuličkové matice. Obsahem práce je zjištění účelu součásti ve strojní jednotce, provedení analýzy podobných výrobních ...
 • Podnikatelský záměr - nákup moderní technologie 

  Musil, Jiří
  Práce se zaměřuje na možnosti pořízení moderní technologie s důrazem na příležitost využití grantu z fondů EU. Záměrem je postihnout teoretické předpoklady a analýzu situace firmy. Výstupem má být projekt, který předpokládá ...
 • Sběr energie pomocí MEMS 

  Klempa, Jaroslav
  Tato práce se věnuje metodám sběru volné energie z prostředí kolem nás. V první části jsou popsány základní principy přeměny volné energie na energii elektrickou. Navazující část pojednává o piezoelektřině a piezoelektrických ...
 • Snižování hmotnosti karoserií osobních automobilů na základě volby materiálů 

  Petrucha, Roman
  Tato bakalářská práce obsahuje popis nejčastěji využívaných materiálů a výrobních technologií pro karoserie osobních automobilů. Za tímto účelem je v první kapitole popsána karoserie osobního automobilu s bezpečnostními ...
 • Současné trendy ve výzkumu a vývoji tepelných bariér 

  Malík, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na současné trendy ve výzkumu a vývoji tepelných bariér, které významně přispívají ke zvýšení účinnosti a životnosti leteckých turbín. Práce je literární rešerší, která obsahuje komplexní ...