Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh řízení výrobních projektů 

  Dulanská, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem změny dosavadního projektového řízení v konkrétní divizi výrobního podniku. Analýza řeší současnou situaci řízení projektů a vyhledává chyby, ke kterým dochází. Dále se zaobírá ...
 • Studie průběhu zakázky v podniku 

  Zouhar, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky podnikem, konkrétně ve firmě ITAB Shop Concept CZ, a.s. Teoretická část obsahuje hlavní východiska z okruhu řízení výroby, kvality, výrobního procesu a logistiky. ...
 • Studie průběhu zakázky v podniku 

  Zouhar, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky firmou konkrétně ve firmě ITAB Shop Concept CZ, a.s. Teoretická část obsahuje hlavní východiska z okruhu řízení výroby, výrobního procesu a logistiky. Analytická část ...
 • Studie řízení průběhu zakázky se zaměřením na řízení výrobního procesu 

  Balíček, Radim
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení a rozvrhování výroby ve vybrané společnosti. V první části práce je vybraná společnost představena. Následně jsou vymezena teoretická východiska k dané problematice. V praktické ...
 • Studie zakázky ve vybraném podniku 

  Krejčí, Denisa
  Diplomová práce „Studie zakázky vybraným podnikem“ se zabývá analýzou výrobní zakázky v podniku První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. Práce je rozdělena na tři dílčí části. Teoretická část je zaměřená na rešerši odborné ...