Now showing items 1-2 of 2

  • Studie bezpečnosti práce ve vybraném podnikatelském subjektu 

    Ftáčnik, Peter
    Základné fungovanie podniku je založené na jednotlivých výrobných článkoch. Ak chceme, aby celý podnik fungoval dobre, treba sa zaujímať o bezpečnosť práce vo výrobe. Cieľom bakalárskej práce bude analýza konkrétneho a ...
  • Výrobní systém Toyoty a jeho využití v podniku 

    Antal, Dominik
    Bakalárska práca sa zameriava na pochopenie filozofie výrobného systému Toyoty a jeho uplatnenie v podniku so zákazkovou výrobou. Obsahuje návrhy, ktoré môžu byť použité v podniku, nezávisiac od jeho veľkosti alebo výrobného ...